Ogólna odporność psychiczna

kw. 15, 2020 | odporność psychiczna | 0 comments

Ogólna odporność psychiczna

Definicja:

“Odporność Psychiczna stanowi cechę osobowości, determinującą w znacznym stopniu sposób, w jaki ludzie reagują na wyzwania, stres i presję, niezależnie od okoliczności”.(Clough & Strycharczyk 2012)

Sposób pomiaru odporności psychicznej:

Do pomiary odporności psychicznej służy kwestionariusz MTQ48. Kwestionariusz odporności psychicznej MTQ48 to czterdziestoośmio elementowy instrument składający się z 4 skal składowych (model 4C), mających za zadanie ocenę różnych, związanych z efektywnością osobistą, elementów. Wspomniane cztery skale składowe to:

 1. Control – kontrola
 2. Commitment – zaangażowanie w znaczeniu podjęcia do zobowiązań
 3. Confidence – pewność siebie
 4. Challenge – wyzwania

Jest to narzędzie psychometryczne i normatywne.

Normatywność pozwala na odniesienie wyników danej osoby do wyników osiąganych w ramach określonej populacji. Dzięki temu jesteśmy w stanie stwierdzić, że np. Odporność Psychiczna danej osoby jest wyższa lub niższa od odporności danej grupy osób. Należy pamiętać, że nie oznacza to automatycznie, że określona osoba jest w czymś “zła” czy “dobra”.

Twórcą i właścicielem narzędzia jest brytyjska firma: 

Rozkład normalny:

Poniższy rysunek pokazuje średnie wyniki populacyjne uzyskiwane w badaniu odporności psychicznej za pomocą kwestionariusza MTQ48:

rozkład normalny

Niskie – osoby wrażliwe psychicznie

Typowe – średnia populacyjna

Wysokie – osoby odporne psychicznie

Indykatywnie zgeneralizowane zachowania osób  wrażliwych i odpornych:

Wrażliwi Odporni
 • Mają trudności z radzeniem sobie w stresującym i wymagającym środowisku
 • Nie maja wiary w siebie
 • Trudno znoszą krytykę
 • Powstrzymują się przed wyrażaniem własnego zdania
 • Często bywają zbyt samokrytyczni
 • Odczuwają dyskomfort kiedy muszą pracować w grupie
 • W nieprzewidzianych sytuacjach często zachowują się nerwowo
 • Trudne sytuacje traktują jako zagrożenie
 • Mnożą problemy tam gdzie ich nie ma
 • Czują się przytłoczenie zmianami w otoczeniu
 • Niechętnie dążą do przodu obawiając się porażki
 • Potrafią sprostać wysokiemu poziomowi presji
 • Podejmują wymagające zadania z wiarą w sukces
 • Czują się komfortowo pracując w zespołach projektowych
 • Nieustępliwe, stanowcze
 • Finalizują to co zaczęły
 • Radzą sobie z nieprzewidzianymi okolicznościami
 • Pojawiające się problemy i przeszkody traktują jak wyzwania i szanse
 • Panują nad emocjami
 • Dają innym poczucie bezpieczeństwa
 • Wierzą, że kontrolują swoje życie
 • Biorą odpowiedzialność za to, co się dookoła nich dzieje
 • Panują nad emocjami

 

 

Ogólna odporność psychiczna pokazuje w jaki sposób osoba badana potrafi wykorzystywać swój potencjał wynikający z wiedzy, doświadczenia, czerpać ze swoich zasobów w sytuacjach związanych z silna presją i stresem. Jest poniekąd miarą umiejętności wykorzystywania posiadanego potencjału w sytuacjach trudnych.

Jest wypadkową  wyżej wymienionych skal składowych tworzących model 4C

 

Aktualna oferta warsztatów on-line

Fundamenty efektywności menadżerskiej

Obyś żył w ciekawych czasach, to taka chińska klątwa. Rok 2020 rzucił ją na nas i ciekawe czasy mamy. Trzeba sie do nich dostosować i szukać swoich kluczy do efektywnosci menadżerskiej.

 1. Na czym się skupić?
 2. Gdzie ich szukać?
 3. O jakich narzędziach menadżerskiej pracy sobie przypomnieć?
 4. O co zdabać przede wszytkim?
 5. Czego dzisiaj potrzebują pracownicy?
 6. Jak pomóc im w odbudowywaniu poczucia bezpieczeństwa?
 7. Jak wspierać ich w budowaniu poczucia własnej skuteczności w trudnych i nowych sytuacjach?
 8. Jak budowac efektywność bazującą na poszukiwaniu i wykorzystywaniu nowych trendów, możliwości i sytuacji?

Grupa do 8 osób, czas trwania warsztatu to 3 godziny.

Narzędziowy coaching menadżerski

Indywidualne sesje definiowania własnej skuteczności w nowej sytuacji.

 1. określania zasobów,
 2. definiowania aktualnie najważniejszych problemów,
 3. ustalania strategii
 4. opracowanie planu niezbędnych do podjęcia działań w celu realizowania stawianych celów w nowej rzeczywistości rynkowej, gospodarczej, społecznej, organizacyjnej.
Renegocjowanie umów i kontraktów

W bardzo szybkim tempie zmieniają się gospodarcze uwarunkowania. Kontrakty i umowy podpisywane jeszcze w lutym, dzisiaj nie są już tak bardzo korzystne, a często wydają się wręcz niewykonalne.

 1. Jak przygotowywać się do renegocjowania kontraktów z kluczowymi partnerami?
 2. Jak z nimi rozmawiać w trudnej sytuacji?
 3. Jak składać i argumentować istotne propozycje zmian?
 4. Jak bronić się przed, niczym nieuzasadnionymi, próbami zmian zakresu umów?
 5. Jak  radzić sobie z żądaniami potencjalnie silniejszego, w tym momencie, partnera?
 6. Gdzie szukać ważnych i wspólnych dla obu stron wartości?
 7. Na czym dzisiaj opierać  strategie negocjacyjne?