Pan Wojciech Grad przygotowywał dedykowany dla zespołu HR naszej firmy warsztat postaw i umiejętności niezbędnych do wspieraniu istotnych dla naszej organizacji zmian i wyzwań. Tematyka dopasowanego do naszych potrzeb programu obejmowała: określenie postaw wspierających efektywność własną uczestnika w zmianach oraz tych, które mogą mieć no nią wpływ hamujący, przećwiczenie sposobów racjonalnej zmiany podejścia, nauczenie się sposobów funkcjonowania w warunkach silnego stresu, zachowania pewności siebie w czasie wyzwań w zmieniającym się otoczeniu.

Szkolenie w pięciostopniowej skali zostało ocenione no 4.73, co przy doświadczonym I przeszkolonym zespole uczestników, uważamy za doskonały wynik. Wiele oczekiwanych zachowań zostało wdrożonych natychmiast po szkoleniu, co świadczy o profesjonalizmie programu oraz trenera. Dzięki metodologii zastosowanej w treningu, uczestnicy byli zaangażowani nie tylko w szkolenie, ale w proces osobistej zmiany, która przekłada się no skuteczność działania w organizacji.

Pan Grad dał się też poznać jako profesjonalny konsultant biznesowy, prowadząc wiele sesji coachingowych myjących no celu wzmocnienie postaw grupy naszych pracowników, odpowiedzialnych za wdrożenie kluczowych zmian w naszej organizacji w ubiegłym, 2014 roku. Śmiało każdej organizacji, która szuka rzetelnego i doświadczonego konsultanta lub szkoleniowcu, polecamy usługi Pana Wojciechu Grada.

Małgorzata Milczarek

Dyrektor ds. Personalnych, Carlsberg Polska