Wyzwania w rozumieniu modelu 4C

Definicja: Ludzie różnią się swoich podejściach do wyzwań. Niektórzy uważają wyzwania i problemy za szanse, natomiast inni skłaniają się do postrzegania sytuacji wyzwania jako zagrożenia.

Niniejsza skala, mierzy zakres, w jakim dana osoba skłonna jest postrzegać wyzwanie jako szansę. Osoby osiągające wysokie wyniki na tej skali mają tendencje do aktywnego wyszukiwania sytuacji umożliwiających samodzielny rozwój, podczas gdy osoby notujące niskie wyniki będą unikać sytuacji wyzwania – ze strachu przed porażką lub niechęci do wysiłku.

Badania pozwoliły na wyodrębnienie dwóch obszarów podrzędnych:

Gotowość do nagięcia się: osoby osiągające wysokie wyniki na tej skali, będą otwarte na zmiany i nowe doświadczenia. Chętnie się uczą i są przygotowane do zarządzania ryzykiem.

Pozytywne podejście do każdego wyniku: osoby osiągające wysokie wyniki na tej skali widzą pozytywne aspekty w każdym wydarzeniu. Są w stanie dostrzec szanse tam, gdzie inni widzą tylko zagrożenia. Nie zniechęcają się niepowodzeniami.

 Indykatywnie zgeneralizowane zachowania osób  wrażliwych i odpornych:

Wrażliwi Odporni
 • Będą unikać sytuacji wyzwania
 • Patrzeć na takie sytuacje poprzez lęk przed nieznanym, strach przed porażką lub niechęć do wysiłku
 • Osoby te mogą czuć się onieśmielone wyzwaniami ich częstotliwością i wagą.
 • Nie czują się komfortowo w niestabilnych środowiskach, starają się zminimalizować możliwość wystąpienia zmian
 • Preferują pracę w środowisku o ściśle ustalonych procedurach i w takim środowisku najlepiej się sprawdzają.
 • Preferują przewidywalne sytuacje i zdarzenia
 • Reakcja na nieoczekiwane zmiany może im zając dużo czasu.
 • Niektóre ich reakcje mogą być odbierane jako destruktywne ze względu na opór przed zmianą

 

 • Mają tendencję do aktywnego poszukiwania nowych, lepszych rozwiązań
 • Wykorzystują wyzwanie jako szansę do rozwoju,
 • Nie boją się zmian w zawodowej rutynie,
 • Łatwo ich namówić do pracy w dynamicznych środowiskach,
 • Potrafią sobie radzić z nieoczekiwanymi sytuacjami,
 • Mogą nudzić się rutynowymi, powtarzalnymi czynnościami,
 • Lubią luz pozwalający na elastyczność

 

 

Aktualna oferta warsztatów on-line

Fundamenty efektywności menadżerskiej

Obyś żył w ciekawych czasach, to taka chińska klątwa. Rok 2020 rzucił ją na nas i ciekawe czasy mamy. Trzeba sie do nich dostosować i szukać swoich kluczy do efektywnosci menadżerskiej.

 1. Na czym się skupić?
 2. Gdzie ich szukać?
 3. O jakich narzędziach menadżerskiej pracy sobie przypomnieć?
 4. O co zdabać przede wszytkim?
 5. Czego dzisiaj potrzebują pracownicy?
 6. Jak pomóc im w odbudowywaniu poczucia bezpieczeństwa?
 7. Jak wspierać ich w budowaniu poczucia własnej skuteczności w trudnych i nowych sytuacjach?
 8. Jak budowac efektywność bazującą na poszukiwaniu i wykorzystywaniu nowych trendów, możliwości i sytuacji?

Grupa do 8 osób, czas trwania warsztatu to 3 godziny.

Narzędziowy coaching menadżerski

Indywidualne sesje definiowania własnej skuteczności w nowej sytuacji.

 1. określania zasobów,
 2. definiowania aktualnie najważniejszych problemów,
 3. ustalania strategii
 4. opracowanie planu niezbędnych do podjęcia działań w celu realizowania stawianych celów w nowej rzeczywistości rynkowej, gospodarczej, społecznej, organizacyjnej.
Renegocjowanie umów i kontraktów

W bardzo szybkim tempie zmieniają się gospodarcze uwarunkowania. Kontrakty i umowy podpisywane jeszcze w lutym, dzisiaj nie są już tak bardzo korzystne, a często wydają się wręcz niewykonalne.

 1. Jak przygotowywać się do renegocjowania kontraktów z kluczowymi partnerami?
 2. Jak z nimi rozmawiać w trudnej sytuacji?
 3. Jak składać i argumentować istotne propozycje zmian?
 4. Jak bronić się przed, niczym nieuzasadnionymi, próbami zmian zakresu umów?
 5. Jak  radzić sobie z żądaniami potencjalnie silniejszego, w tym momencie, partnera?
 6. Gdzie szukać ważnych i wspólnych dla obu stron wartości?
 7. Na czym dzisiaj opierać  strategie negocjacyjne?