Zaangażowanie w rozumieniu modelu 4C

Definicja: ta skala  mierzy zakres, w obrębie którego dana osoba jest w stanie wytrwać w realizacji celu lub powierzonego zadania. Poszczególni ludzie różnią się pomiędzy sobą stopniem skoncentrowania na celach lub realizowanych zadaniach. Niektórzy łatwo się rozpraszają, nudzą lub koncentrują swoją uwagę na innych celach, podczas gdy inni są w stanie łatwiej wytrwać w zamierzeniach.

Osoby uzyskujące wysokie wyniki na tej skali są w stanie zarządzać swymi sprawami i osiągać rezultaty nawet w obliczu ciążących nad nią restrykcyjnych i określonych terminów.
Osoby osiągające wyniki na drugim końcu skali muszą być wolna od tego rodzaju wymagań, by móc efektywnie pracować.

Badania pozwoliły na wyodrębnienie dwóch obszarów podrzędnych:

Zorientowanie na cel: osoby notujące wysokie wyniki na tej skali są skoncentrowane na osiąganiu swych celów i zamierzeń. Najprawdopodobniej są w stanie efektywnie ustalać priorytety, planować i organizować.

Finalizacja: osoby osiągające wysokie wyniki na tej skali z większym prawdopodobieństwem dostarczą to, do czego się zobowiązały. Najprawdopodobniej „dołożą wszelkich starań” i osiągną satysfakcję (być może ulgę) z uzyskanego rezultatu.

 Indykatywnie zgeneralizowane zachowania osób  wrażliwych i odpornych:

Wrażliwi Odporni
 • W przypadku pojawiających się trudności trudno im finalizować zadania
 • Szybko rezygnują z zaangażowania
 • Wykazują się niską wiarą we własne możliwości pokonania pojawiających się przeszkód
 • Na każdą nową zmienną patrzą w kategoriach przeszkody, bariery, utrudnienia
 • Mają mniejszą zdolność do utrzymywania wysokiego poziomu wysiłku
 • Często racjonalizują swoje podejście przedstawiając przekonująco brzmiące powody niemożności zrealizowania zadania
 • Zatrzymują się często w pół drogi, nie szukając nawet wsparcia czy pomocy
 • Często cele wydają im się przytłaczające
 • Warunkują swoje zaangażowanie czynnikami zewnętrznymi, na które nie maja wpływu
 • Mogą dokonać autosabotażu w celu uniknięcia konieczności realizowania zadań
 • Niechętnie podejmują wysiłek
 • Wykonują wyłącznie absolutnie niezbędne minimum

 

 • Zwykle realizują powierzone im zadania, nawet w trudnych warunkach
 • Posiadają zapas energii wewnętrznej pozwalający na utrzymywanie wysokiego poziomu wysiłku
 • Są wytrwałe w dążeniu do celu
 • Ze względu na swoja bezkompromisowość, mogą być przez innych klasyfikowane jako osoby ciężkie we współpracy
 • Zwykle wykazują się większym obiektywizmem
 • Cele przekształcają na możliwe do wypełnienia zadania
 • Dostarczają rezultaty na czas
 • Potrafią priorytetyzować swoje wysiłki i działania
 • Wykonują nawet te zadania, z którymi nie do końca się zgadzają
 • Lubią być obiektywnie oceniani i testowani
 • Chętnie biorą na siebie odpowiedzialność
 • Ustanawiają wysokie standardy dla siebie i innych
 • Są wobec nich konsekwentni

 

 

Aktualna oferta warsztatów on-line

Fundamenty efektywności menadżerskiej

Obyś żył w ciekawych czasach, to taka chińska klątwa. Rok 2020 rzucił ją na nas i ciekawe czasy mamy. Trzeba sie do nich dostosować i szukać swoich kluczy do efektywnosci menadżerskiej.

 1. Na czym się skupić?
 2. Gdzie ich szukać?
 3. O jakich narzędziach menadżerskiej pracy sobie przypomnieć?
 4. O co zdabać przede wszytkim?
 5. Czego dzisiaj potrzebują pracownicy?
 6. Jak pomóc im w odbudowywaniu poczucia bezpieczeństwa?
 7. Jak wspierać ich w budowaniu poczucia własnej skuteczności w trudnych i nowych sytuacjach?
 8. Jak budowac efektywność bazującą na poszukiwaniu i wykorzystywaniu nowych trendów, możliwości i sytuacji?

Grupa do 8 osób, czas trwania warsztatu to 3 godziny.

Narzędziowy coaching menadżerski

Indywidualne sesje definiowania własnej skuteczności w nowej sytuacji.

 1. określania zasobów,
 2. definiowania aktualnie najważniejszych problemów,
 3. ustalania strategii
 4. opracowanie planu niezbędnych do podjęcia działań w celu realizowania stawianych celów w nowej rzeczywistości rynkowej, gospodarczej, społecznej, organizacyjnej.
Renegocjowanie umów i kontraktów

W bardzo szybkim tempie zmieniają się gospodarcze uwarunkowania. Kontrakty i umowy podpisywane jeszcze w lutym, dzisiaj nie są już tak bardzo korzystne, a często wydają się wręcz niewykonalne.

 1. Jak przygotowywać się do renegocjowania kontraktów z kluczowymi partnerami?
 2. Jak z nimi rozmawiać w trudnej sytuacji?
 3. Jak składać i argumentować istotne propozycje zmian?
 4. Jak bronić się przed, niczym nieuzasadnionymi, próbami zmian zakresu umów?
 5. Jak  radzić sobie z żądaniami potencjalnie silniejszego, w tym momencie, partnera?
 6. Gdzie szukać ważnych i wspólnych dla obu stron wartości?
 7. Na czym dzisiaj opierać  strategie negocjacyjne?