Pan Wojciech Grad to trener doskonale przygotowany merytorycznie do prowadzenia warsztatów negocjacyjnych. Charakteryzuje się dużą wiedzą, którą przedstawia w przystępny i interesujący, dla uczestników warsztatów, sposób. Swoje bogate doświadczenie, które umiejętnie wykorzystał przedstawiając najlepsze praktyki negocjacyjne dostosował do specyfiki organizacji. Wysokie zaangażowanie w przygotowanie i realizacje projektu szkoleniowego dla 77 osób, zaowocowało wysokimi ocenami warsztatów i ich pozytywnym odbiorem. Zdecydowanie najważniejszym aspektem szkoleń było podejście warsztatowe, które umożliwiło uczestnikom praktyczne przećwiczenie przypadków negocjacyjnych i otrzymanie indywidualnej informacji zwrotnej.

Patryk Link

Kierownik ds. Rozwoju Personelu, Neuca SA