Pewność siebie w rozumieniu modelu 4C

Definicja: osoby o wysokiej pewności siebie wierzą w sukces realizowanych zadań, które mogą być uznane za zbyt trudne przez osoby o podobnych zdolnościach, ale z niższym poziomem pewności siebie.

Przykładowo, osoby na jednym końcu skali będą w stanie przyjmować niepowodzenia (zewnętrzne lub wywołane przez samych siebie) z otwartą przyłbicą i nie zatrzymywać się na swej drodze. Trzymają głowę w górze nawet jeśli sprawy idą źle, czasami wręcz utwierdzając się w swych zamierzeniach. Osoby po drugiej stronie skali są zwykle zniechęcane przez niepowodzenia i „spuszczają nosy na kwintę”.

Badania pozwoliły na identyfikację dwóch skal podrzędnych:

Wiara we własne umiejętności: osoby osiągające wysokie wyniki na skali wierzą w swą wartościowość. W mniejszym stopniu uzależnione są od zewnętrznej oceny, wykazują bardziej optymistyczne podejście do życia.

Pewność siebie w relacjach interpersonalnych: osoby osiągające wysokie wyniki na tej skali są zwykle bardziej asertywne. Rzadko czują się zdeprymowane w relacjach z innymi ludźmi, łatwiej im promować się w grupie. Łatwiej także radzą sobie w relacjach z dziwacznie zachowującymi się lub trudnymi osobami.

 Indykatywnie zgeneralizowane zachowania osób  wrażliwych i odpornych:

Wrażliwi Odporni
 • Osoby te ograniczają się bycia tłem dla innych niezależnie od jakości własnych pomysłów i rozwiązań
 • Osoby te mogą czuć się przytłoczone pracą w zespole/grupie
 • Często wycofują się z dyskusji po napotkaniu pierwszej bariery
 • Nie potrafią przekonywać innych do własnych rozwiązań nawet jeśli wierzą w ich słuszność
 • Nie odczuwają chęci przewodzenia w grupie
 • Ich umiejętności i opinie są niedoceniane, bo niedostrzegane przez innych
 • Zwykle bardziej asertywne,
 • Łatwo nawiązujące kontakt,
 • Zabierają głos zawsze gdy uważają, że mają coś ważnego do powiedzenia
 • Chętnie wypowiadają się na forum grupy
 • Z łatwością wyrażają własne zdanie, nawet niezapytane
 • Chętnie przejmują kontrolę
 • Starają się zostać dostrzeżonymi
 • Dążą do tego aby stać się kluczowym elementem w każdym kontekście w którym uczestniczą

 

Aktualna oferta warsztatów on-line

Fundamenty efektywności menadżerskiej

Obyś żył w ciekawych czasach, to taka chińska klątwa. Rok 2020 rzucił ją na nas i ciekawe czasy mamy. Trzeba sie do nich dostosować i szukać swoich kluczy do efektywnosci menadżerskiej.

 1. Na czym się skupić?
 2. Gdzie ich szukać?
 3. O jakich narzędziach menadżerskiej pracy sobie przypomnieć?
 4. O co zdabać przede wszytkim?
 5. Czego dzisiaj potrzebują pracownicy?
 6. Jak pomóc im w odbudowywaniu poczucia bezpieczeństwa?
 7. Jak wspierać ich w budowaniu poczucia własnej skuteczności w trudnych i nowych sytuacjach?
 8. Jak budowac efektywność bazującą na poszukiwaniu i wykorzystywaniu nowych trendów, możliwości i sytuacji?

Grupa do 8 osób, czas trwania warsztatu to 3 godziny.

Narzędziowy coaching menadżerski

Indywidualne sesje definiowania własnej skuteczności w nowej sytuacji.

 1. określania zasobów,
 2. definiowania aktualnie najważniejszych problemów,
 3. ustalania strategii
 4. opracowanie planu niezbędnych do podjęcia działań w celu realizowania stawianych celów w nowej rzeczywistości rynkowej, gospodarczej, społecznej, organizacyjnej.
Renegocjowanie umów i kontraktów

W bardzo szybkim tempie zmieniają się gospodarcze uwarunkowania. Kontrakty i umowy podpisywane jeszcze w lutym, dzisiaj nie są już tak bardzo korzystne, a często wydają się wręcz niewykonalne.

 1. Jak przygotowywać się do renegocjowania kontraktów z kluczowymi partnerami?
 2. Jak z nimi rozmawiać w trudnej sytuacji?
 3. Jak składać i argumentować istotne propozycje zmian?
 4. Jak bronić się przed, niczym nieuzasadnionymi, próbami zmian zakresu umów?
 5. Jak  radzić sobie z żądaniami potencjalnie silniejszego, w tym momencie, partnera?
 6. Gdzie szukać ważnych i wspólnych dla obu stron wartości?
 7. Na czym dzisiaj opierać  strategie negocjacyjne?