Model 4C – Pewność siebie

Model 4C – Pewność siebie

Pewność siebie w rozumieniu modelu 4C

Definicja: osoby o wysokiej pewności siebie wierzą w sukces realizowanych zadań, które mogą być uznane za zbyt trudne przez osoby o podobnych zdolnościach, ale z niższym poziomem pewności siebie.

Przykładowo, osoby na jednym końcu skali będą w stanie przyjmować niepowodzenia (zewnętrzne lub wywołane przez samych siebie) z otwartą przyłbicą i nie zatrzymywać się na swej drodze. Trzymają głowę w górze nawet jeśli sprawy idą źle, czasami wręcz utwierdzając się w swych zamierzeniach. Osoby po drugiej stronie skali są zwykle zniechęcane przez niepowodzenia i „spuszczają nosy na kwintę”.

Badania pozwoliły na identyfikację dwóch skal podrzędnych:

Wiara we własne umiejętności: osoby osiągające wysokie wyniki na skali wierzą w swą wartościowość. W mniejszym stopniu uzależnione są od zewnętrznej oceny, wykazują bardziej optymistyczne podejście do życia.

Pewność siebie w relacjach interpersonalnych: osoby osiągające wysokie wyniki na tej skali są zwykle bardziej asertywne. Rzadko czują się zdeprymowane w relacjach z innymi ludźmi, łatwiej im promować się w grupie. Łatwiej także radzą sobie w relacjach z dziwacznie zachowującymi się lub trudnymi osobami.

 Indykatywnie zgeneralizowane zachowania osób  wrażliwych i odpornych:

Wrażliwi Odporni
 • Osoby te ograniczają się bycia tłem dla innych niezależnie od jakości własnych pomysłów i rozwiązań
 • Osoby te mogą czuć się przytłoczone pracą w zespole/grupie
 • Często wycofują się z dyskusji po napotkaniu pierwszej bariery
 • Nie potrafią przekonywać innych do własnych rozwiązań nawet jeśli wierzą w ich słuszność
 • Nie odczuwają chęci przewodzenia w grupie
 • Ich umiejętności i opinie są niedoceniane, bo niedostrzegane przez innych
 • Zwykle bardziej asertywne,
 • Łatwo nawiązujące kontakt,
 • Zabierają głos zawsze gdy uważają, że mają coś ważnego do powiedzenia
 • Chętnie wypowiadają się na forum grupy
 • Z łatwością wyrażają własne zdanie, nawet niezapytane
 • Chętnie przejmują kontrolę
 • Starają się zostać dostrzeżonymi
 • Dążą do tego aby stać się kluczowym elementem w każdym kontekście w którym uczestniczą