Bona Fide

WARSZTAT LICENCYJNY MTQ48

DIAGNOZA I ROZWIJANIE

ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ

 

Model 4C

 

Składowe odporności psychicznej

MTQ48 dla HR - u

 • Pozwala precyzyjniej określić i diagnozować aktualne potrzeby rozwojowe pracowników
 • Umożliwia trafniejszy dobór ludzi do konkretnych projektów
 • Daje obraz możliwych zachowań kluczowych pracowników  w sytuacji zmiany
 • Wskazuje konkretne rekomendacje i wskazówki rozojowe
 • Diagnozuje potencjał zespołów
 • Wskazuje na kluczowe dla efektywnosci zespołu hamulce i problemy rozwojowe
 • Diagnozuje sygnały wypalenia zawodowego
 • Pomaga lepiej określić potencjał pracownika w procesach rekrutacyjnych, talentowych i sukcesyjnych

#pracownicy mają utrudniony dostęp do własnych zasobów w sytuacjach stresu napięcia, #pogarsza się atmosfery pracy, #pojawiają sie symptomu wypalenie zawodowe, #ludzie unikają wyzwań, #niechęć do dyskusji, #bierność, #brak poczucia wpływu, #spadające zaangażowanie, #spadek wyników,#marudzenie,#szukanie powodów, dla których się nie da zamiast pomysłów, jak coś zrobić, #unikanie wyzwań, #dużo działań pozornych.

MTQ48 dla coachów

 • Pozwala na diagnozę zarówno strategii sukcesu klienta jak i na lepsze okreslanie jego kotwic rozwojowych
 • Analiza raportu pomaga sprecyzować gdzie są najistotnijesz i najczulsze dla klienta punkty rozwojowe
 • Raport coachingowy po badaniu generuje gotowe pytania dotyczace zachowań budujących odpornośc psychiczną
 • Ułatwia klientowi dotarcie do sedna problemów: 

Nie jest mi dobrze w tym miejscu w życiu, w którym jestem.

Czy ja w ogóle mam na coś wpływ?

Czuję, że potrzebuję czegoś, co otrząśnie mnie z marazmu.

Jak przestać się przejmować problemami, na które nie mam wpływu?

Chcę coś zmienić, pójść w inną stronę, ale nie bardzo wiem, jak ruszyć, od czego zacząć.

Wiem, że zmiany są nie do uniknięcia mam jednak problem, by się w nich odnaleźć.

Co zrobić, żeby moi podwładni łatwiej zaakceptowali to, co się dookoła dzieje.

Jak przestać się przejmować problemami na które nie mam wpływu?

Jak nie wywoływać u siebie dysonansu pomiędzy tym do czego się zobowiązuje, a tym co wykonuje?

 • Wskazuje najwrazliwsze obszary do pracy z Klientem

 

MTQ48 dla trenerów

 • Pomaga w diagnozie potrzeb rozwojowych i szkoleniowych
 • Ułatwia pracę zarówno z zespołami jak i pojedynczymi uczestnikami
 • Pozwala na lepsze dopasowanie działań rozwojowych dla grup, zespołów i jednostek
 • Analiza raportów indywidualnych i grupowych pozwala na bardzie precyzyjny dobór tematów, narzędzi, metod dla konkretnych ludzi i zespołów
 • Pozwala lepiej przewidywać reakcje ludzi i całych zespołów na konkretne działania ze strony organizacji
 • Daje możliwość świadomej pracy z odpornościa psychiczną zarówno indywidulanie jak i zespołowo

Cele warsztatu

 • Przygotowanie uczestników do spójnej pracy z modelem 4C zarówno w biznesie, jak i poza nim.
 • Poznać i zrozumieć model Odporności Psychicznej (OP) i jej wpływ na wydajność, zachowania i samopoczucie.
 • Nauczyć się stosować narzędzie MTQ48 w pracy indywidualnej jak również grupowej i prezentować informację zwrotną.
 • Zapoznać się z szeroką gamą aplikacji dla narzędzia i modelu w obszarach rozwoju kompetencji, efektywności pracy, zmiany, zdrowia i dobrostanu.
 • Zrozumieć, jak rozwijanie odporności psychicznej  może pomóc w radzeniu sobie ze stresem, presją, problemami i  wyzwaniami.
 • Zrozumieć i uświadomić sobie, w jaki sposób narzędzie może wspierać podnoszenie wydajności osobistej zarówno na poziomie indywidualnym, a przez to organizacyjnym.

Jak pracujemy

 • Pracujemy tak, aby pozwolić uczestnikom doświadczyć zarówno korzyści jak i konsekwencji pracy nad własną odpornością psychiczną,  by pozwolić im przejść przez doświadczenie, do którego sami później będą zapraszać innych.
 • Wypracowujemy z uczestnikami metody i umiejętności pracy, które pozwolą im na samodzielne prowadzenie działań wspierających odporność psychiczną dedykowanych pracowników.
 • Podczas warsztatów skupiamy się na kluczowych, z punktu widzenia efektywności zawodowej, zachowaniach uczestników, budując podstawy bardziej korzystnych przekonań i wzorców zachowań w sytuacjach stresowych.

ZAKRES MERYTORYCZNY WARSZTATÓW

Czym jest odporność psychiczna

 • Odporność psychiczna (OP) jako czynnik warunkujący zachowania w sytuacjach trudnych
 • Definicja
 • Wyjaśnienie modelu 4C
 • Czynniki budujące OP w codziennym życiu zawodowym i prywatnym
 • Badania i rozwój koncepcji
 • Rezyliencja i twardość psychiczna
 • Odporność i wrażliwość psychiczna
 • Uwarunkowania genetyczne i wpływ społeczny na odporność psychiczną
 • Przyczyny dyskomfortu stresu i frustracji w codziennej pracy wynikające z aktualnej sytuacji

Zastosowanie modelu w organizacjach

 • Analiza czynników budujących presję i stres, w odniesieniu zarówno do indywidualnych potrzeb pracowników, jak i z perspektywy organizacji
 • Do czego może się przydać wspieranie odporności psychicznej w organizacji
 • W jakich konkretnych sytuacjach może to być kluczowe
 • Co chcemy/możemy tymi narzędziami osiągnąć
 • Jakich efektów możemy się spodziewać z perspektywy indywidualnej pracownika, jak i organizacyjnej

Diagnoza odporności psychicznej

 • Statystyka w badaniach kwestionariuszowych
 • Rodzaje testów
 • Kwestionariusz MTQ48
 • Analiza wyników
 • Informacja zwrotna po badaniu kwestionariuszem MTQ48
 • Zasady udzielania informacji zwrotnej na podstawie wyników badania
 • Etapy informacji zwrotnej na podstawie badania
 • Wnioski rozwojowe
 • Badania grup i analiza wyników grup i zespołów

Rozwijanie odporności psychicznej

 • Metody, narzędzia i sposoby pracy z odpornością psychiczną
 • Wypracowanie pomysłów na praktyczne zastosowanie poznanej metodologii, podejścia, technik, ćwiczeń i narzędzi na różnych szczeblach organizacji i w codziennej pracy uczestników
 • Wybór 2 nowych działań, których wdrożenie przez uczestnika wpłynie pozytywnie na jeden, kluczowy dla niego w tej chwili, obszar odporności psychicznej.

Uczestnicy otrzymują

 

 •  Certyfikat AQR International potwierdzający nabycie wiedzy i umiejętności  związanych z modelem Odporności Psychicznej  i narzędziem MTQ48.
 • Dostęp do indywidualnego konta na platformie AQR  obsługującej MTQ48.
 • 2 jednostki MTQ48
 • Indywidualną sesję coachingową ukierunkowaną na budowanie odporności psychicznej

Szczegóły

Kiedy: 27 i 28 czerwca 2020 roku

Gdzie: Warszawa

Cena:  1800 PLN netto

Więcej informacji:

tel. 536 002 809

mail: wojtek@bonafide.com.pl

PROWADZĄCY